Skip to content Skip to footer

Yeni Üyelik Bilgi Dokümanı

Sayın Üye Adayı,

İzmir Reklamcılar Derneği üyelik başvurusunda bulunmak için talep edilen evraklar aşağıda yer almaktadır.

 1. Başvuru Formu’nda belirlenen bütün bilgiler ve imzalar
 2. İki adet fotoğraf
 3. Bir adet kimlik belgesi örneği
 4. Başvuru Formu’nun üç dernek üyesi tarafından imzalanmış olması
 5. Ajansınızı ve sizi tanıtıcı kısa bilgiler
 • Ajansın ticari ünvanı, kuruluş yılı, adresi telefon numarası
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanan şirket ana sözleşmesi örneği
 • Ajansınız adına imzaya yetkili olanları gösteren imza sirküleri
 • Ajansın organizasyonu, bölümleri ve kadrosu
 • Ajansın son yıl cirosu
 • Ajansın halen hizmet verdiği başlıca müşteri listesi
 • Üye/Temsilcisi adayının ajanstaki görevi, kaç yıldır bu görevde çalıştığı
 • Üye/Temsilcisi adayının önceki görevleri (aynı ajansta veya diğer ajanslarda) ve tarihleri
 • Üye/Temsilcisi adayı yabancı uyruklu ise, oturma ve çalışma izni örneği

Yukarıda anılan bilgi ve belgelerin eksiksiz olması, başvurunuzun Üyelik Kurulu’na iletilmesini ve üye olma işlemini çabuklaştıracaktır.

Derneğimize gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ederiz.