İletişim

Cumhuriyet Blv. No:188/1 Elal Apt. K:7 D:7 35220 Alsancak, İZMİR
Tel : 0.232 421 30 03
Faks : 0.232 463 54 51